شرکت نوژن ، متشکل از تیمی از نخبگان بهترین دانشگاه های کشور اعم از امیرکبیر و صنعتی شریف می باشد ؛ فعالیت های این شرکت در حوزه ی اپلیکیشن های اندروید و ای او اس و همچنین سایر حوزه های برنامه نویسی میباشد که در این حوزه ها میتوان از هوشمند سازی فرودگاه ها در همین بستر و سایر خدمات این چنینی که هم اکنون در حال استفاده می باشد نام برد ؛ هدف اصلی این شرکت ارایه ی راهکارهای بهینه و کارکردی در زمینه های بهبود و تحلیل کسب و کار می باشد.