آدرس: خیابان انقلاب – نرر سیده به چهارراه ولیعصر – کوچه بالاور –  پلاک 7 – برج فناوری امیرکبیر
شماره تماس: 02142560101